Vỉa hè đã được dọn sạch – Cần phải làm bảng hiệu như thế nào cho đúng luật quảng cáo.

Luật quảng cáo | Những quy định đối với sản phẩm công quảng cáo. Luật quảng cáo - không thể không biết Vừa qua, sau chuyến ra quân dọn dẹp lấy lại vỉa hè của quận 1. Bên cạnh cái đẹp là vỉa hè đã được trả lại nguyên vẹn. Nngười [...]