trivision

/Tag: trivision

Pano lật | pano chuyển hình trivison

2016-03-31T11:19:19+00:00

Pano lật - Trivison Pano lật hay còn gọi là bảng hiệu Trivison là một loại hình quảng cáo động  phổ biến ở ngoài trời. Ba hình ảnh quảng cáo được hiển thị lần lượt trong một pano quảng cáo mang lại sự thú vị và đa dạng đối với quảng [...]

Pano lật | pano chuyển hình trivison2016-03-31T11:19:19+00:00
Liên Hệ Quảng Cáo KMY