Nhân viên thiết kế quảng cáo – Thợ thi công quảng cáo HCM.

Nhân viên thiết kế quảng cáo. SL 1 - 2 người Thiết kế quảng cáo   Mô tả công việc Thiết kế quảng cáo, lên maket quảng cáo theo yêu cầu của khách hàng. Thiết kế kết cấu, bản vẽ thi công các công trình quảng cáo. Kiểm tra, chỉnh sửa bản [...]